Μήνυμα Δημάρχου Αμυνταίου για την Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για τον Αυτισμό

Η Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για τον Αυτισμό πρόκειται για μια ημέρα αγάπης και αποδοχής, που ως στόχο έχει να φέρει στο
προσκήνιο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι άνθρωποι με αυτισμό, αλλά και να αναδείξει τα ιδιαίτερα ταλέντα και τις
μοναδικές ικανότητες που αυτοί διαθέτουν.

Ο Δήμος Αμυνταίου, οραματίζεται έναν κόσμο που θα αγκαλιάζει και θα σέβεται τη διαφορετικότητα, που θα προωθεί την εκπαίδευση χωρίς
αποκλεισμούς, τις ίσες ευκαιρίες απασχόλησης, έναν κόσμο στον οποίον λέξεις όπως ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, συμπερίληψη δεν
θα αποτελούν ευχολόγια, αλλά αυτονόητη, απτή πραγματικότητα.

Στην κατεύθυνση αυτή, με όσες δυνατότητες διαθέτουμε, σχεδιάζουμε δράσεις που θα προωθήσουν τα εγγενή δικαιώματά των ατόμων που
βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, αλλά και θα στηρίξουν τις οικογένειες και τους φροντιστές τους. Ο αγώνας για κοινωνική ένταξη
και αξιοποίηση των ικανοτήτων τους θα πρέπει να είναι διαρκής.

Οι άνθρωποι με αυτισμό έχουν ανάγκες, όπως κι όλοι οι άνθρωποι σ’ αυτή τη γη. Σκοπός μας δεν είναι να τους φέρουμε στα μέτρα μας, αλλά
να δουλέψουμε μαζί τους, γεφυρώνοντας ένα χάσμα που χρόνο με το χρόνο –ευτυχώς- μοιάζει να συρρικνώνεται.

Μετάβαση στο περιεχόμενο