Μικρή Λιανική: Μείωση κατά 50% των προμηθειών στις συναλλαγές

Την μείωση κατά 50% των προμηθειών στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω τερματικών POS προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση που περιλαμβάνεται σε τροπολογία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Συγκεκριμένα, η ανώτατη προμήθεια εκκαθάρισης στις συναλλαγές μέχρι 10 ευρώ στη «Μικρή Λιανική», δεν θα υπερβαίνει το 0,5% της αξίας της συναλλαγής. Με άλλη διάταξη, επίσης, δίνεται λύση στο πρόβλημα απόκτησης POS από επιχειρηματίες με χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα.  Αναλυτικότερα, η τροπολογία προβλέπει:

1. Ανώτατο όριο προμήθειας εκκαθάρισης στο 0,5% σε συναλλαγές έως 10 ευρώ στη «Μικρή λιανική» Με τη ρύθμιση αυτή ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στη «Μικρή Λιανική». Συγκεκριμένα, για τα επόμενα 3 χρόνια στις συναλλαγές μέχρι 10 ευρώ που γίνονται με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα προβλέπεται ότι η προμήθεια εκκαθάρισης που χρεώνεται ο έμπορος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,50% της αξίας της συναλλαγής. Αντίστοιχα:

• Η ανώτατη τραπεζική προμήθεια για χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών ορίζεται στο 0,10% και για τις πιστωτικές κάρτες ιδιωτών στο 0,15%.

• Η ανώτατη χρέωση του παρόχου υπηρεσιών πληρωμής από διεθνείς οργανισμούς καρτών ορίζεται σε 0,10%.

Οι ΚΑΔ της «Μικρής Λιανικής»

Η ρύθμιση αφορά τις συναλλαγές έως 10 ευρώ που πραγματοποιούνται σε επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο της «Μικρής Λιανικής». Πιο αναλυτικά, αφορούν σε επιχειρήσεις με τους παρακάτω Κωδικούς Κατηγοριοποίησης Εμπόρων («MCCs»):

• MCC – 5411: Παντοπωλεία & mini markets

• MCC – 5994: Πρακτορεία Τύπου & Περίπτερα

• MCC – 5192: Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες

• MCC – 5993: Είδη καπνιστών, καπνοπωλεία

• MCC – 5462: Αρτοποιεία

• MCC – 4121: Ταξί

• MCC-5441: Καταστήματα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών ειδών

• MCC-5451: Καταστήματα Γαλακτοκομικών προϊόντων

• MCC – 7216: Στεγνοκαθαριστήρια

• MCC – 7251: Καταστήματα επιδιόρθωσης υποδημάτων

• MCC – 5697: Ραφεία, επιδιορθώσεις/μεταποιήσεις ενδυμάτων

• MCC – 5949: Καταστήματα ειδών ραπτικής, πλεκτικής, υφασμάτων κ.α.

• MCC – 5499: Διάφορα καταστήματα τροφίμων, ψιλικατζίδικα, εξειδικευμένα καταστήματα

• MCC – 5399: Διάφορα καταστήματα γενικών εμπορευμάτων

• MCC – 5331: Καταστήματα ποικίλων ειδών (ψιλικών).

Σημειώνεται ότι η ρύθμιση δεν αφορά σε επιχειρήσεις που έχουν τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρίας και σε επιχειρήσεις που διαθέτουν περισσότερα από 3 τερματικά υποδοχής καρτών, τα οποία έχουν λάβει από τον ίδιο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο