Μεταφορά Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου

Η λειτουργία της λαϊκής αγοράς Αμυνταίου της ημέρας Δευτέρας, λόγω αργίας της Δεύτερης ημέρας του Πάσχα (06/05/24), θα πραγματοποιηθεί την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, Σάββατο
04/05/24.

Μετάβαση στο περιεχόμενο