Η Hellenic Hydrogen χορηγός του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη& Τεχνολογίες Υδρογόνου» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Η υποστήριξη, μέσω χορηγίας της Hellenic Hydrogen, του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Επιστήμη & Τεχνολογία Υδρογόνου», υπεγράφη τη Δευτέρα 8 Απριλίου, 2024, στη Νέα Πανεπιστημιούπολη στη ΖΕΠ Κοζάνης από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητή Στέργιο Μαρόπουλο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Hellenic Hydrogen Α.E κ. Δημήτρη Τριανταφυλλόπουλο. και τον Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. Αναπληρωτή Καθηγητή Σάββα Δουβαρτζίδη.

Το εν λόγω Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση επιστημόνων στην ανάπτυξη των τεχνολογιών παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς και ασφαλούς χρήσης του υδρογόνου για την παραγωγή ενέργειας στη βιομηχανία, στα κτίρια και στα μέσα μεταφοράς. Η χορηγική υποστήριξη του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών από την Hellenic Hydrogen, συμπίπτει με την ανακοίνωση της εταιρίας για την έναρξη του «North project 1» που αφορά τη λειτουργία της μονάδας πράσινου υδρογόνου στο Αμύνταιο το 2027, για την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου για βιομηχανική χρήση.

H Hellenic Hydrogen αποτελεί μία κοινοπρακτική εταιρεία των Motor Oil και ΔΕΗ, δύο από τις κορυφαίες εταιρείες στην ελληνική ενεργειακή αγορά, με στόχο να προωθήσει τη διαμόρφωση μιας καινοτόμου ενεργειακής λύσης για το αύριο. Στην κορυφή του επιχειρηματικού και στρατηγικού σχεδιασμού της Hellenic Hydrogen βρίσκεται ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση έργων που επιταχύνουν την ενεργειακή μετάβαση και προωθούν τον πράσινο μετασχηματισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία μας δρομολογεί έργα παραγωγής υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές στην Ελλάδα, αξιοποιώντας την εμπειρία, την τεχνογνωσία και το δυναμικό των μετόχων της στην αναπτυσσόμενη πλατφόρμα παραγωγής και διανομής υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές.

Η Hellenic Hydrogen φιλοδοξεί να ηγηθεί της αγοράς ανανεώσιμου υδρογόνου της ευρύτερης περιοχής, με όραμα να καταστήσει την Ελλάδα έναν στρατηγικό ενεργειακό κόμβο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο