ΕΦΕΤ: Πρωτόκολλο συνεργασίας με την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης

Πρωτόκολλο συνεργασίας για τον έλεγχο των τροφίμων μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης και ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ Αντώνης Ζαμπέλας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το πρωτόκολλο συνεργασίας σηματοδοτεί την ανάπτυξη διαρκούς συνεργασίας για την υλοποίηση των προγραμμάτων επίσημου ελέγχου τροφίμων μεταξύ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΔΑΜΘ) του ΕΦΕΤ και των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με σκοπό την διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της δημόσιας υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών και έχει βασικούς στόχους:

– την υλοποίηση του προγράμματος επίσημου ελέγχου τροφίμων για τα έτη 2024 -2025

– τη διαχείριση πιθανών διατροφικών περιστατικών και κρίσεων ή άλλων έκτακτων περιστατικών

– τη διερεύνηση καταγγελιών και αναφορών πολιτών

– την υποστήριξη των επιθεωρήσεων που διενεργούνται στη χώρα μας από ξένες αποστολές

Μετάβαση στο περιεχόμενο