ΕΕ: ΑΠΟΣΥΡΣΗ 8 ΑΡΤΥΜΑΤΩΝ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ ΤΡΟΦIΜΩΝ

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μη ανανέωση της άδειας 8 αρτυμάτων καπνιστών τροφίμων, την οποία ζήτησαν οι παρασκευαστές. Μετά από μια μεταβατική περίοδο, δεν θα επιτρέπεται πλέον η χρήση των εν λόγω αρωματικών υλών στην ΕΕ.

Οι σχετικές αποφάσεις βασίζονται σε επιστημονικές αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είτε επιβεβαιώνονται, είτε δεν μπορούν να αποκλειστούν ανησυχίες γονιδιοτοξικότητας και για τα οκτώ αξιολογηθέντα αρτύματα καπνιστών τροφίμων. Η γνώμη της EFSA βασίζεται σε επικαιροποιημένη μεθοδολογία, η οποία αξιολογεί τα νέα στοιχεία που υπέβαλαν οι αιτούντες. Αφορά τις συγκεκριμένες αρωματικές ύλες που μπορούν να προστεθούν στα τρόφιμα και όχι τα ίδια τα τρόφιμα.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Κατόπιν εκτενών συζητήσεων με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη, ο κανονισμός ορίζει διαφορετικές μεταβατικές περιόδους κατάργησης, ώστε να δοθεί χρόνος στους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στους νέους κανόνες.

• Όταν οι ύλες αυτές χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα του παραδοσιακού καπνίσματος (π.χ. σε χοιρομέρι, ψάρι, τυρί), η περίοδος σταδιακής κατάργησης είναι 5 έτη

• Όταν τα αρτύματα καπνιστών τροφίμων χρησιμοποιούνται για πρόσθετο άρωμα/γεύση (π.χ. σούπες, τσιπς, σάλτσες), η μεταβατική περίοδος κατάργησης είναι 2 έτη.

Ο κανονισμός θα εγκριθεί επίσημα από την Επιτροπή κατά τις προσεχείς εβδομάδες και θα τεθεί σε ισχύ ως τα τέλη Μαΐου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο