Διασυνδέσεις POS με ταμειακές

Η διασύνδεση των συστημάτων POS με τις ταμειακές μηχανές ολοκληρώθηκε με επιτυχία και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση του ισότιμου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Πάνω από 250.000 διασυνδέσεις ολοκληρώθηκαν από τις υπόχρεες επιχειρήσεις, καλύπτοντας τον προκαθορισμένο στόχο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ. Μόνο περίπου 5% των επιχειρήσεων δεν ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους έως την προθεσμία.

Παραμένει η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές σε ορισμένες επιχειρήσεις που δεν ολοκλήρωσαν τη διαδικασία εξαιτίας τεχνικών ή πρακτικών προβλημάτων. Αναμένεται η διασύνδεση περίπου 3.000 επιχειρήσεων που δεν έλαβαν τερματικά POS λόγω χαμηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης των προμηθευτών τους και περίπου 7.500 επιχειρήσεων που χρήζουν αντικατάστασης των παλαιών συστημάτων τους λόγω ασυμβατότητας. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν προθεσμία έως τις 10 Ιουνίου για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο