ΔΕΗ: ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Τέσσερα νέα αγροτικά προϊόντα δεκαετούς διάρκειας με το όνομα ΓΑΙΑ σχεδίασε και προσφέρει η ΔΕΗ. Τα νέα αγροτικά προϊόντα διατίθενται από τη ΔΕΗ αποκλειστικά σε πελάτες με αγροτική ιδιότητα. Τα προϊόντα ΓΑΙΑ της ΔΕΗ παρέχονται με σταθερή τιμή ανά κιλοβατώρα για τα δύο πρώτα έτη, ενώ για τα επόμενα 8 προβλέπεται σταθερή τιμή για το 1/3 της κατανάλωσης. Για την υπόλοιπη κατανάλωση υπάρχει η δυνατότητα επιλογής τιμολογίου από τα προσφερόμενα εκείνη την περίοδο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Δικαίωμα ένταξης στα προϊόντα ΓΑΙΑ έχουν οι κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος Χαμηλής ή Μέσης Τάσης, για τις οποίες δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές ή έχουν ρυθμισμένες οφειλές λογαριασμών που έχουν εκδοθεί έως και 31/12/2023. Σε περίπτωση τυχόν μη ρυθμισμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών για λογαριασμούς μέχρι τις 31/12/2023, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει αρχικά να ενταχθούν στο κατάλληλο για αυτούς Πρόγραμμα Ρύθμισης Οφειλών που προσφέρει η ΔΕΗ και στη συνέχεια να αιτηθούν ένταξη στο κατάλληλο για αυτούς τιμολόγιο ΓΑΙΑ. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ενημερωθούν για τα αγροτικά προϊόντα ΓΑΙΑ της ΔΕΗ, καθώς και τις προϋποθέσεις ένταξης στη σχετική σελίδα στο dei.gr ή καλώντας δωρεάν στο 800-500-7000. Η αίτηση ένταξης στα αγροτικά προϊόντα ΓΑΙΑ μπορεί να γίνει στην ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα της ΔΕΗ και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 26 Ιουνίου 2024.

Μετάβαση στο περιεχόμενο