Απρίλιος: Αμετάβλητο το οικονομικό κλίμα

Αμετάβλητο παρέμεινε το οικονομικό κλίμα τον Απρίλιο και ελαφρώς ενισχυμένη η καταναλωτική εμπιστοσύνη σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ.

Όπως αναφέρει το τελευταίο Δελτίο Εξελίξεων του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών, ο δείκτης οικονομικού κλίματος διαμορφώθηκε τον Απρίλιο στις 108,5 μονάδες, έναντι 108,4 μονάδων τον προηγούμενο μήνα και 108,1 μονάδων ένα έτος πριν.

Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης ενισχύθηκε ελαφρά τον Απρίλιο και διαμορφώθηκε στις -41,7 μονάδες (από -44,7 μον. τον προηγούμενο μήνα), σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με ένα έτος πριν (-44,6 μονάδες).

Την ίδια στιγμή, η ανάπτυξη το δ΄ τρίμηνο, ήταν ηπιότερη έναντι του προηγούμενου τριμήνου, λόγω συρρίκνωσης των πάγιων επενδύσεων. Παράλληλα, παρατηρήθηκε ήπια εξασθένιση των προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις 108,7 μονάδες τον Απρίλιο, από 111,9 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, οριακά χαμηλότερα σε σχέση με ένα έτος πριν (108,9 μον.).

Επίσης, παρατηρήθηκε μείωση στο εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας σε σχέση με ένα μήνα πριν.

Συγκεκριμένα, το μη εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε σε 10,5% τον Μάρτιο παρουσιάζοντας μείωση 1 π.μ. σε σχέση με ένα έτος πριν. Την ίδια περίοδο, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε στους 502,7 χιλ. καταγράφοντας μείωση 6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023.

Η χημική βιομηχανία αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις

Το ΙΟΒΕ σημειώνει ότι η χημική βιομηχανία αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, όπως κλιματική ουδετερότητα στις παραγωγικές διαδικασίες, κυκλικότητα προϊόντων, παροχή ασφαλών και βιώσιμων χημικών και ψηφιοποίηση.

Ταυτόχρονα, επισημαίνει ότι απαιτείται κατάλληλος σχεδιασμός και σημαντικές επενδύσεις που θα οδηγούν στην εξασφάλιση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της χημικής βιομηχανίας στην Ελλάδα, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τις ιδιαιτερότητές της και τις υφιστάμενες στρατηγικές.
Μετάβαση στο περιεχόμενο