Αναδασμός Αγροκτήματος Σπάρτου

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αναδασμού αγροκτήματος Σπάρτου ανακοινώνει ότι στο Σπάρτο, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του κτηρίου της Κοινότητας, τοιχοκολλήθηκαν στις 29-3-2024 και θα παραμείνουν τοιχοκολλημένα για 10 ημέρες:

α) Διάγραμμα του διαμορφωθέντος νέου κτηματικού καθεστώτος αναδασμού του αγροκτήματος Σπάρτου

β) Κτηματολογικός πίνακας του νέου κτηματικού καθεστώτος αναδασμού του αγροκτήματος Σπάρτου

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αναδασμού προσκαλεί τους κτηματίες της περιοχής που περιλαμβάνεται στον Αναδασμό να λάβουν γνώση των ανωτέρω και να υποβάλουν στην Επιτροπή Αναδασμού εντός δέκα (10) ημερών από σήμερα τυχόν ενστάσεις τους για τη θέση που διαμορφώθηκε η ιδιοκτησία τους, για την ποιοτική κατάταξη των γαιών που αποτελούν τη νέα ιδιοκτησία τους και για σφάλματα του κτηματολογικού πίνακα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο