ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΕΑΣ)

Πληροφορίες


Διεύθυνση: Γυμναστηρίου 7, Αμύνταιο – Ελλάδα, ΤΚ 53 200

Τηλέφωνο: +30 2386023813, +30 2386023835

Email: info@asepa.gr

Website: www.asepa.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο